Tariewe

Kamp & Visvang Tariewe

Standaard tariewe geldig tot 31 Desember 2020:
Tariffs valid till 31 December 2020:

Volwassenes: R50 per dag per persoon + R50 per nag per person
Adults: R50 per person per day + R50 per person per night
Kinders o/10: R25 per dag + R25 per nag
Children u/10: R25 per day + R25 per night

Kinders o/5: Gratis
Children u/5: Free

 

  Kinders bo 10 & Volwassenes

Over 10 years & Adults

Kinders onder 10

Children

Kinders onder 5

Children under 5

Dag fooie/Day tariff

6am – 4pm

R50 R25 Free
Nag fooie/Night tariff

4pm – 6am

R50 R25 Free
Naweek fooie Vry-Son R200 R100 Free
Dag van vertrek na 10am

Day of departure after 10am

R50 R25 Free
Wendy huis huur / Wendy House rental R600 per nag per Wendy Huis – Dag en nag fooie geld R600 per night per Wendy House – Day & Night tariff applies Minimum twee aande

Minimum two nights

 

Let wel/Please note:

Aankoms in die middag na 16:00pm betaal slegs nag tarief
Arrival in the afternoon after 16:00 only night fee applicable
Vertrek in die oggend voor 10:00am betaal geen dagtarief
Departure in the morning before 10:00am no day fee
Geen addisionele tarief vir karre, tente of karavane – koste per persoon per dag/nag
No additional fee for a car, caravan, tent or trailer – cost per person per day/night

Geen staanplekke is afgemerk of word bespreek nie – arriveer en betaal by die kafee per persoon en staan waar verkies
No stands are marked off or reserved – arrive and pay at the cafe per person and stand where you prefer

Geen staanplekke met kragpunte, wel ablusie geriewe met warm water, mag krag opwerkkers bring
No electricity for camping sites, we do have ablutions with hot water showers, campers are allowed to bring generators

 

Hektye

06:00am Oop/open
19:00pm Toe/Close
Geen terugbetaling van hekgelde.
No refunds.

Watergebruik

Geen bote en jetski’s – slegs hengel aktiwiteite.
No boats or jet-ski’s – only bank angling.

Kanoes, aasbote en klein bote met maksimum 5hp enjins om lyne in te neem.
Allowed to use canoes or bait boats with maximum 5hp to drop lines.

Die gebruik van reddingsbaadjies is verpligtend. Roeispane met Kanoes of klein bote is verpligtend
Use of life jackets at all times when going out onto the water. Ores must be used with canoes or small botes

Geen persone mag met “waders” op bote en kanoes gaan nie.
People are not allowed to wear waders when going out onto the water on bait boats or canoes.

Watergebruik op eie risiko. Basiese waterveiligheidsreels te alle tye van toepassing.
Water use at own risk. Basic water safety rules to be applied at all times.

Ongeveer 11km hengelbare oewer beskikbaar – onderhewig aan wisselende watervlakke van die Vaaldam.
Approximately 11km shore available for fishing – pending water levels of the Vaal Dam.

Wendy Huis verblyf

Dit is gebou op Tago langs die winkel, ongeveer 20m van die water wanneer die dam 100% vol is. Die Wendy huis is dus NIE teen die water geleë vir direkte visvang nie. Die huisies het ’n uitsig oor die dam en Wendgy huis koste sluit wel staanplek teen die water in.
The Wendy houses are built on Tago close to the shop, approximately 20m from the water when the dam is 100% full. The Wendy houses are therefore NOT directly next to the water for direct angling from the units. The Wendy houses do have a view of the dam and the cost include space next to the water.

 

Wendy Huise:

 • Daar is braaiers beskikbaar vir Wendy huis

There are braais available for Wendy house guests

 • Ons Wendy huise is self-catering en moet ook self skoon gehou word.
  Wendy houses are self-catering as well as self-service.
 • Slegs klein hondjies toelaatbaar op TAGO maar nie in die Wendy huise of naby kafee of toilette nie

Only small dogs allowed but not in the Wendy houses and not close to the shop or ablutions.

 • Die Wendy huise is almal streng NIE-ROOK eenhede.
  All Wendy Houses are strictly NO SMOKING
 • Verder moet eie beddegoed, linne, handoeke en ander persoonlike items saamgebring word. (Daar mag nie sonder beddegoed op die beddens geslaap word nie.)
  Need to bring own bedding, linen, towels and personal items. (People are not allowed to sleep on the beds without bedding.)
 • Besprekings noodsaaklik en 50% deposito vooraf betaalbaar om bespreking vas te maak.
  Bookings are essential and a 50% deposit is needed to secure a booking.

 

Tent- en karavaanstaanplekke langs die oewer:
Tent and caravan stands are next to the water:

 • Geen kragpunte langs die oewer nie
  No electricity next to the water
 • Geen staanplekke is afgemerk of word bespreek nie
  No stands are marked off or reserved
 • Geen besprekings of depositos vir staanplek teen die oewer nie – betaal by kafee met aankoms, per persoon
  No bookings or deposit payments for stands next the water – pay at the cafe upon arrival, per person
 • Troeteldiere word langs die oewer toegelaat, maar nie by die winkel of ablusies nie
  Pets are allowed at the camping spots but not close to the yard, shop or ablutions

 

Winkel

Winkel op die perseel met hout, ys, roomys, koeldranke, sweets en visvang benodighede beskikbaar

Shop available supplying wood, ice, cooldrinks, sweets, bait and tackle

Verskeie hengelprodukte beskikbaar
Various bait and tackle available

TAGO Uitleg:

 Zone A = Gebruik vir Dagbesoekers en/of Kompetisie water en/of kampeerders en visvang

                Use for Day visitors and/or Competition water and/or camping & fishing

Zone B = Gebruik vir Dagbesoekers en/of kampeerders met Winkel en Wendy Huise beskikbaar

                Use for Day visitors and/or camping & fishing with the Shop & Wendy Houses

 Zone C = Gebruik vir Tago ledemate

                Members only section